corea Korea Consulate in Chengdu


  • Name : CONSULATE OF THE REPUBLIC OF KOREA
  • Address : Floor 19th , Tianfuluzhou building l, No.6 , Nan da jieu , Chengdu , Sicuan , china , 610017
  • Tel : (86-28) 8616-5800
  • Fax : (86-28) 8616-5789

 

 

More foreign consulate in Chengdu

Useful Sites:

china-map-guide

 

china-weatherguide