corea Korea Consulate in Chengdu


  • Name : CONSULATE OF THE REPUBLIC OF KOREA
  • Address : Floor 8th , Weisidun lianbang building , No.19 , Renmin nan lu, Chengdu , Sicuan , china , 610017

 

 

More foreign consulate in Chengdu

Useful Sites:

china-map-guide

 

china-weatherguide